In Blog

Google Cloud Platform heeft vorige week haar nieuwe propositie met betrekking tot haar storage aanbod aangekondigd. Naast een aantal nieuwe ‘storage tiers’ is er ook sprake van een substantiële prijsverlaging. Voor Google een meer dan noodzakelijke stap, omdat de cloud markt met de dag meer concurrentie kent. Klanten kunnen vanaf nu kiezen uit diverse oplossingen. Van hoog-beschikbare storage verdeeld over meerdere datacentres in verschillende regio’s tot aan zogenaamde ‘Cold line opslag’. Met laatstgenoemde wil zij ongetwijfeld de strijd aan gaan met Amazon Glacier.

SLA’s kennen een uptime garantie variërend van 99 tot en met 99,95% en in alle gevallen spreekt men over ‘milliseconds access’.

Multi-regional storage

De multi-regional opslag van GCP geeft klanten de mogelijkheid om haar data op te slaan in de VS, Europa of Azië. Vanaf dat moment wordt de data automatisch over meerdere regio’s gerepliceerd naar de diverse GCP datacenters. Als er zich onverhoopt een storing voor doet in één van de regio’s waardoor data niet beschikbaar is wordt de klant naar een andere regio gerouteerd waar zijn data wel toegankelijk is. GCP ziet deze toepassing met name voor partijen die video/multimedia serveren, een CDN faciliteren of behoefte hebben aan een hoge mate van ‘business continuity’. De kosten zijn $ 0,026 per GB per maand.

Regional storage

Een soortgelijke oplossing, maar dan zonder de replicatie naar meerdere regio’s is de ‘Regional’ variant. Geen wereld dekkende redundantie. Wel beschikbaarheid verdeeld over meerdere datacenters in één regio. Met een SLA van 99,9% nog steeds een zeer respectabele oplossing. Wat GCP betreft geschikt voor klanten die zich richten op transcoding, analytics en compute. Ter indicatie, de kosten zijn $ 0,02 per GB per maand (was $ 0,026).

Nearline storage

‘Nearline storage’ is met name geschikt voor klanten die te maken hebben met zogenaamde ‘long tail content’. Ook voor documenten die maar zelden beschikbaar hoeven te zijn is nearline storage een prima oplossing. Met andere woorden: niet-frequente toegang. De kosten van deze service waren $ 0,01 per GB per maand en blijven ongewijzigd. In tegenstelling tot de eerste en tweede tier, is er hier sprake van kosten voor het terug halen van de data: $ 0,01 per GB

Coldline storage

Tot slot is er nu ook sprake van de Coldline variant.  Een typische archieffunctie waarbij klanten de mogelijkheid hebben om data te archiveren zonder in te boeten op de tijd die het kost om ‘er bij te kunnen’. GCP noemt hier als mogelijke toepassingsgebieden source file backup, archivering en disaster recovery. De kosten zijn $ 0,007 per GB per maand voor de daadwerkelijke storage. Ook hier is sprake van kosten voor het terug halen van de data: $ 0,05 per GB.

Object Life Cycle Management

Om het management van deze 4 ‘storage tiers’ te vereenvoudigen beschikt GCP nu ook over geavanceerd Object Lifecycle Management. Hiermee zijn klanten in staat om data automatisch te verhuizen van de ene naar de andere tier op basis van een van te voren ingestelde policy. Een dergelijke policy wordt toegekend aan een zogenaamde ‘bucket’. Zo kan men, als voorbeeld: instellen dat data die ouder is dan 365 dagen van tier 3 (Nearline storage) naar tier 4 (Coldline storage) verhuist. Of dat data die ouder is dan 1 januari 2013 volledig wordt verwijderd en/of dat alleen de drie meest recente versies van een object bewaard worden.

NB. Naast de hiervoor genoemde kosten voor storage zijn er ook nog de kosten voor dataverkeer waarbij er een onderscheid is in de regio waar de data vandaan komt.  Ook het aantal XML en/of JSON ‘operations’ vraagt om een vergoeding. Kijk voor actuele pricing en de voorwaarden op https://cloud.google.com/storage/pricing

Recommended Posts