CloudMerge CODE®

CONTINUOUS DELIVERY

DevOps faciliteren

Nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines is nodig om de transformatie naar digitaal te kunnen maken. CloudMerge CODE® biedt daartoe de benodigde faciliteiten. Ontwikkelaars kunnen zich met onze Continuous Delivery services volledig toeleggen op het produceren van code zodat deze 100% aansluit bij de eindgebruiker. Het platform waar zij gebruik van maken voorziet in alle benodigde facetten van application delivery: infrastructure automation, continuous integration, release automation en application management.

CloudMerge CODE® geeft op een geautomatiseerde wijze invulling aan het Application Life Cycle Management. Implementaties worden ‘on demand’ uitgevoerd, zijn voorspelbaar en kennen een routinematige aanpak. Het maakt daarbij niet uit of er sprake is van een grootschalig gedistribueerd systeem, een complexe productieomgeving of een app. Samen met jouw ontwikkelaars zorgen wij ervoor dat de code altijd inzetbaar is, zelfs als er sprake is van grote teams die dagelijks wijzigingen aanbrengen. Daarmee hebben wij de traditionele fases van integratie, testen en ‘code freezes’ geëlimineerd. Met CloudMerge CODE® hebben je releases een laag risico, een snellere ‘time to market’ en een hoge kwaliteit. Hierdoor zijn de kosten lager, de producten beter en de teams meer tevreden.

Deze drie vragen horen we vaak

Gelukkig hebben we de antwoorden…

Wordt er bij het kiezen van een cloud provider rekening gehouden met privacygevoelige data?
> Jazeker. Bij het bepalen van op welk platform een application load het beste onder gebracht kan worden is de aanwezigheid van privacy gevoelige data een belangrijk criterium. Dat is één van de redenen waarom wij ook Nederlandse IaaS partners hebben.  Datasouvereiniteit is daarmee geborgd.

Moet mijn applicatie volledig ‘cloud native’ zijn of is het ook geschikt voor ‘legacy’?
> Je applicatie hoeft niet volledig cloud native te zijn. Ook een legacy omgeving kunnen wij uitstekend faciliteren. Een mooi voorbeeld hiervan is de Wie is de Mol? App. We hebben er een whitepaper over geschreven. Download hem hier.

Is alles te automatiseren of zijn er ook nog handmatige handelingen nodig?
> Al onze processen zijn 100% geautomatiseerd. Daarmee ontstaat een consistente werkwijze en wordt de kans op fouten geëlimineerd.

Infrastructure Automation

Automatisering speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van repetitieve en betrouwbare software releases. Een belangrijk doel is om terugkerende handmatige processen zoals bouw, implementatie regressie testen en infrastructuur provisioning te automatiseren. Wij passen versie controle toe op alles wat nodig is om deze processen uit te voeren.

Continuous Integration

Wij stellen developers in staat om continu hun eigen geschreven code te integreren met de code uit een centraal repository. Voor elke integratie wordt opnieuw een software ‘build’ proces gestart, waardoor mogelijke fouten in een vroegtijdig stadium worden gedetecteerd.

Release Automation

Wij faciliteren het proces van het verpakken en implementeren van een applicatie of update van ontwikkeling naar testen (QA, integratietesten, UA tests) naar productie. Het omvat tools en processen die ervoor zorgen dat er snel en efficiënt software wordt vrijgegeven.

Application Management

Iedere applicatie die voor de eindgebruikers beschikbaar is wordt onderdeel van application management. Beschikbaarheid, beveiliging alsmede performance worden in deze fase geborgd en er is sprake van een reeks aan processen om de continuïteit niet in gevaar te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het op basis van 24/7 vol continue monitoren van het correct functioneren van alle componenten