myBrand

myBrand, SAP-dienstverlener en -kennispartner, is door de provincie Noord-Holland geselecteerd voor de hosting van hun SAP-omgeving en het bijbehorende technische en functionele applicatiebeheer. myBrand waarborgt de continuïteit van de SAP-omgeving van de provincie, zodat interne werkprocessen, zoals financiën, HR en inkoop, probleemloos verlopen. De provincie kan zich hierdoor focussen op de innovatie van haar bedrijfsprocessen en deze nog efficiënter inrichten. De keuze voor myBrand is het gevolg van een Europese aanbestedingsprocedure.

Probleemschets

De provincie en MyBrand stelde strikte eisen aan de verbindingen tussen de verschillende locaties. Naast de al eerder genoemde redundantie om maximale beschikbaarheid te garanderen was met name de beveiliging een onderwerp wat hoog op de agenda stond. Daarnaast beschikte men op de locaties van de Provincie niet over de benodigde apparatuur noch had men de expertise om dat zelf te installeren en beheren. Er was behoefte aan een partij die beschikte over al deze expertise en ketenverantwoordelijkheid kon nemen.

De hoofdtaken van myBrand bij de provincie Noord-Holland bestaan uit de hosting, optimalisatie en het primaire beheer van de SAP-omgeving. Daarnaast maakt de provincie wellicht de komende jaren de overstap naar het SAP HANA platform, iets waar myBrand veel ervaring mee heeft. De provincie had behoefte aan een stabiele sparringpartner die proactief meedenkt over nieuwe technologische mogelijkheden, en value for money biedt. myBrand, dat onlangs voor het derde achtereenvolgende jaar een 100% score behaalde in het Giarte Outsourcing Performance onderzoek, bleek het beste in dit plaatje te passen.

Een wezenlijk onderdeel van de door myBrand geleverde hostingfaciliteiten is de connectiviteit. Daartoe nam zij CloudMerge in de arm. CloudMerge levert, monitort en beheert de netwerkinfrastructuur van en naar de locaties van myBrand en die van de provincie Noord-Holland. Het netwerk omvat een tweetal verbindingen tussen de primaire en secundaire datacenters die partijen hiervoor inzetten. Op alle locaties heeft CloudMerge dedicated routers geplaatst die door haar 24×7 worden onderhouden en beheerd.

Zo hoog mogelijke continuïteitsgarantie nastreven

Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat alle betrokken partijen een zo hoog mogelijke continuïteitsgarantie nastreven. Redundante rekencentra, verbindingen, platformen en netwerkinfrastructuur, zoveel als mogelijk van verschillende leveranciers. Dat myBrand en CloudMerge hun dienstverlening serieus nemen en niets aan het toeval over laten vertaalt zich naar de inrichting van het Network Operation Centre. CloudMerge heeft als één van de weinigen in Nederland een 24×7 ‘eyes on the screen’ NOC. Mogelijke storingen worden direct gedetecteerd en, indien noodzakelijk, doorgezet naar haar eigen team van field engineers.

De service van CloudMerge

De service van CloudMerge beperkt zich niet tot sec het leveren en beheren van verbindingen tussen datacenters. Met de product line CloudMerge Connect is zij ook in staat om nagenoeg alle publieke clouds te koppelen. Naast de al eerder genoemde kenmerken van CloudMerge was dat een ander aspect waartoe myBrand voor CloudMerge heeft gekozen. MyBrand voorziet immers dat steeds meer van haar klanten de stap naar SAP HANA zullen maken. Het is zaak dat zij dan kan rekenen op een partner die in staat is om snelle en veilige verbindingen te faciliteren waarbij er sprake is van een hoge mate van continuïteit.

Wil je meer weten van deze case?

We gaan de dialoog graag met je aan!