CLOUDMERGE

the right workload in the right place

Wanneer IT verandert...

In versneld tempo zorgen nieuwe ontwikkelingen voor slimmere IT-oplossingen. Tegelijkertijd zorgen deze ontwikkelingen voor complexiteit die, hoe tegenstrijdig het misschien klinkt, vertragend werkt en innovatie in de weg staat. Met doordachte technologie, efficiënte automatisering en een dedicated team van slimme mensen maken we cloudcomplexiteit eenvoudig. Iedere dag. Wij zijn CloudMerge: the right workload in the right place.

Eén loket voor al je cloud services

Eén centraal loket van waaruit wij zorgdragen voor het faciliteren van de benodigde infrastructuur. Op basis van vooraf vastgestelde criteria wordt jouw application load ondergebracht bij AWS, Azure, Google of iedere andere publieke cloud. En alleen bij de ‘Infrastructure as a Service’ (IaaS) blijft het niet. Door de inzet van een breed palet aan managed services staan wij garant voor een hoge mate van continuïteit en beveiliging. 24/7.

Wij beheersen meerdere disciplines

Waar kan een applicatie het beste onder worden gebracht? Heb je nagedacht over de inrichting en implementatie ervan? Welke partij is verantwoordelijk voor monitoring, onderhoud en beheer? Onze goedgetrainde DevOps engineers hebben alle antwoorden.

CloudMerge is platformonafhankelijk

Door samen te werken met de meest toonaangevende IaaS en technologie partners zijn we in staat om een best of breed dienstenportfolio te bieden. We volgen de marktontwikkelingen op de voet waardoor het aanbod in partners al net zo dynamisch zal zijn als onze organisatie zelf.

Trusted partner

We zijn de onafhankelijke trusted partner van ontwikkelbedrijven, SaaS aanbieders en corporate IT-afdelingen, maar ook van de meest uiteenlopende organisaties met een eigen IT-afdeling. Onze experts brengen advies uit over cloudapplicaties, maar zorgen tegelijkertijd voor inrichting, implementatie, orchestration en provisioning. Monitoren, onderhouden en beheren? Prima. Ook het verzorgen van snelle en veilige netwerkverbindingen tussen clouds onderling is ons niet vreemd. Cloudexpertise zit in ons DNA, en dat is niet voor niets.

Specifiek advies

Vanuit onze rol als trusted partner adviseren we je waar een applicatie het beste onder gebracht kan worden. Daarbij kijken we specifiek naar zaken als workload, benodigde functionaliteiten, het gewenste support level, koppelingen met andere clouds, de mate van management, governance, data soevereiniteit en natuurlijk jouw beschikbare budget.

Moeiteloos koppelen

Bij het bepalen van waar een applicatie komt te draaien, wordt gekeken naar de criteria die met jou als opdrachtgever zijn afgestemd. Het moeiteloos koppelen van publieke clouds aan jouw private cloud en/of on premises back office vormt daarbij ons fundament.

On-the-fly

Onze experts zijn niet alleen in staat om applicaties te laten landen op de infra die zich daar op dat moment het beste voor leent, maar kunnen er op termijn ook voor zorgen dat er sprake is van interoperability: een applicatie on-the-fly verhuizen van het ene naar het andere platform is hetgeen CloudMerge nastreeft. En daarmee zullen wij op dat moment recht doen aan onze belofte: the right workload in the right place.

Ons grote plaatje

CloudMerge is onderdeel van Quanza Group, een ISO & partner certified organisatie van 60 dedicated IT-experts die niet alleen precies weten hoe ze een IT-infrastructuur moeten ontwerpen, bouwen, beheren en verbeteren, maar ook adequaat durven in te spelen op de toenemende vraag naar een OPEX gebaseerd businessmodel. De hoge eisen die vandaag de dag worden gesteld aan beveiliging van informatie en service continuïteit zijn voor Quanza al sinds haar oprichting in 2001 de normaalste zaak van de wereld.

Meer weten?

Overtuigd? Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Of gewoon een keer vrijblijvend met elkaar praten over innovatieve en vooral duurzame oplossingen? Dat kan. Vanzelfsprekend zijn wij 24×7 beschikbaar.